ДКЦ ХХV СОФИЯ

ДКЦ ХХV СОФИЯ

жк Младост 3, ул. Свето преображение 20
София,
България
23.3827666
42.6410601
UserLikes
Име: ДКЦ ХХV СОФИЯ
Адрес: София, жк Младост 3, ул. Свето преображение 20
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.25dkc.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Медицински центрове
Дейност:

Диагностично-консултативен център

Ключови думи: поликлиника, дкц, диагностично, консултативен, център

За нас

ДКЦ ХХV СОФИЯ ООД е лечебно заведение създадено на основание чл. 8, /1/, т. 2, буква г , чл.17, /1/ и чл.36/1/ в съответствие със Закона за лечебните заведения през 2000 г. Диагностично-консултативният център е със седалище гр. София и адрес на управление, район Младост, ул. Свето Преображение № 20 и е създаден с решение на СОС № 5. I 18 по протокол № 5 от 20.01.2000 г. и Заповед на министъра на здравеопазването № РД-09-162 /11.02.2000 г. Центърът поема активите и пасивите на ХХV поликлиника по баланса й към 30 юни 1999 г. 


С решение № 132 от 16.02.2009г. на СОС ДКЦ ХХV е пререгистриран в ЕООД. На 10.04. 2009 е вписан в Агенцията по вписванията. 
ДКЦ ХХV София ЕООД е 100 % собственост на Столична община, като пред трети лица се представлява от Управителя на заведението.

 

Открийте ни в Google+