МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА

жк. Дружба 2, ул. Делийска воденица, бл.330
София,
България
23.4112673
42.644399
UserLikes
Име: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА
Адрес: София, жк. Дружба 2, ул. Делийска воденица, бл.330
Телефони: text to imagetext to imagetext to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.integramed.org
E-mail: text to image
Отрасъл: Медицински центрове
Дейност:

Медицински център

Ключови думи: медицински център, здраве, медицински услуги, лечение, болница

Заболявания

  • Интегративна онкология

    Все повече болни с онкологични заболявания, в стремежа да се преборят със страданието, насочват вниманието си към алтернативната медицина. В основата на този интерес е желанието за търсене на нови перспективи за подобряване резултатите от традиционната медицина, както и активното им участие в решаването на лечебните проблеми. В повечето случаи, болните с онкологични заболявания използват алтернативни методи паралелно с традиционните методи на лечение, като очакванията им са за намаляване на страничните явления от класическите методи на лечение, удължаване на живота и подобряване на имунната функция.

    Естествено е, тези и други болни, на първо място да се обърнат за информация и съвет към лекуващия лекар за възможностите и евентуалните неблагоприятни последици от използването на алтернативни методи за лечение на тяхното заболяване. За съжаление, в повечето случаи онколозите не притежават сериозни познания в областта на алтернативната медицина и не могат да отговорят на очакванията на болните.

    Непрекъснато нарастващият брой на онкологично болни, използващи при лечението си един или друг алтернативен метод, както и изискванията им за компетентно мнение и съвет, са реален повод да се преустанови практиката на игнориране на алтернативната медицина и да се пристъпи към ангажиране вниманието на все повече онколози към проблемите в тази област.

 

Открийте ни в Google+